Yükleme Hizmeti

Entegrasyonsuz çalışan müşterilerde verilerin yükleme hizmetlerinin verilmesidir. Bunun için müşterinin iş hacmine göre değişen aylık sabit bir ücret alınmaktadır.