Tahsilat Uzmanı

Geciken gecikmeyen, ihtilaflı ya da idari takibe gerek duyulan tüm alacakların telefonda takibi, yazılı hatırlatılması, tahsilatı geciktiren ya da engelleyen ihtilafların giderilmesi, tekrarının önlenmesi, günlük görüşme sonuçlarının paylaşılması hizmetinin, müşterimizin ihtiyacına göre onun ofisinden ya da bizim ofisimizden gerçekleştirilmesidir.