İdari ve Yasal Takip

Tüm idari ve yasal takipleri, müşterimiz adına yürütmek, sürecin maliyetlerinin öngörülebilir ve uygun olması, netice alınabilir olmasının sağlanması