Online Nakit Akış Programı

İşletmelerin alacak ve borç bilgilerinin otomatik olarak bir program vasıtası ile takip edilmesi, buna göre nakit akış planlaması yapabileceği tam otamatik olarak çalışan programımızdır.